TOPlist

Červen - srpen

Mandelinka bramborová
 • Popis: Nejvýznamnější škůdce brambor. Brouci i larvy nejprve vykusují do listů otvory, později listy okusují od okrajů. Při silnějším výskytu mohou být listové čepele až zcela zničené (holožíry). Kromě brambor může mandelinka bramborová poškozovat i rajčata (zejména mladé vzcházející rostliny z přímých výsevu), baklažán a některé druhy lilkovitých plevelů.
 • Ochrana: Nejvhodnější termín ošetření je v době maximálního líhnutí larev. Čím dříve se ošetření provede, tím je nejen účinnější, ale i celkově efektivnější. Ošetřovat porosty, na kterých je převaha larev již ve 4. vývojovém stadiu je již většinou málo efektivní, v případech ohniskovitého výskytu mandelinky se nemusí provádět ošetření celoplošné, stačí ošetřit rostliny jen v těchto ohniscích. K ošetření je možné použít přípravky Calypso 480 SC, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 C5, Mospilan 20 SP a SpinTor.
cerven-srpen-001

cerven-srpen-002 
 cerven-srpen-003 cerven-srpen-004 
 cerven-srpen-005 Plíseň okurková
 • Popis: Je od r. 1984 nejvýznamnější houbová choroba okurek. V našich podmínkách napadá plíseň okurková kromě všech druhů a typů okurek i cukrové melouny. Na listech vznikají světle zelené až žlutozelené skvrny ohraničené nervaturou. Počet skvrn se postupně zvětšuje a splývají. Napadené pletivo hnědne, zasychá a rostliny hynou.
 • Ochrana: S ošetřováním je nutné začít preventivně, tj. od konce června. V průběhu sezóny ošetřujeme tak, že při vhodných podmínkách pro šíření plísně (ovlhčení rostlin, vyšší teploty) aplikujeme postřik, dále pak s dodržením ochranných lhůt sklízíme. K ošetření můžeme použít přípravky Acrobat MZ WG, Aliette 80 WG, Dithane DG Neotec, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ortiva. Previcur Energy, Ridomil Gold MZ Pepite a Plíseň STOP.
 cerven-srpen-006 cerven-srpen-007 
Plíseň bramborová
 • Popis: Je nejzávažnější choroba brambor. Vznik neohraničených, vodnatých, později hnědých skvrn na okrajích nebo špičkách listů, které se rychle rozrůstají, až zachvátí celou čepel a listy postupně zasychají. Na rubu listů, na rozhraní zdravého a napadeného pletiva se za vlhkého počasí objevují nevýrazně povlaky houby. Původce plísně bramborové způsobuje i hnilobu hlíz, která při zanedbané ochraně, především v období krátce před sklizní, přechází za dešťových srážek na hlízy. Hlízy pak mají na svém povrchu hnědé až ocelově šedé skvrny, které se částečně propadají. Pletivo pod těmito skvrnami hnědne a často podléhá druhotné hnilobě.
 • Ochrana: První ošetření provést v době zapojení porostů v řádcích u náchylných odrůd, u ostatních odrůd při začátku kvetení. Podle průběhu počasí a dle použitého fungicidu se pak tyto postřiky opakují v 7 až 14 denních intervalech (při vlhčím počasí kratší intervaly). K ošetření je možné použít přípravky Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Ridomil Gold MZ Pepite (předchozí 3 potlačují i hnědou skvrnitost listů brambor), Intimito, Champion 50 WP, Kuprikol 50 a PRAKTIKY: Plíseň STOP, Plíseň preventivní STOP, Plíseň akutní STOP.
 cerven-srpen-008
 cerven-srpen-009 cerven-srpen-010 
 cerven-srpen-011 Plíseň bramborová na rajčatech
 • Popis: Je nejnebezpečnější choroba rajčat. Na listech vznikají od okrajů neohraničené, nepravidelné, šedozelené, vodnaté skvrny, které se rychle rozšiřují a postupně hnědnou. Skvrny postupně zasychají a během krátké doby usychají celé listy. V posledních letech se stále častěji objevují i hnědé skvrny na stoncích nebo na stopkách plodů nebo květů a i na nezralých plodech. Nejtypičtější jsou skvrny na plodech. Ty jsou zpočátku zelenohnědé a postupné se rozrůstají a tmavnou. Povrch skvrn je nerovný a na průřezu skvrny hluboko zasahují do středu plodu. Dužina napadených plodů je ztvrdlá, nekonzumovatelná. Napadené plody nedozrávají. Plísní bramborovou jsou polní (venkovní) kultury napadané více než kultury rychlené. Mezi jednotlivými odrůdami nejsou při silnějším infekčním vaku podstatnější rozdíly.
 • Ochrana: S ošetřováním je většinou vhodné začít preventivně, tj. přibližné od začátku do poloviny června, a podle průběhu počasí pak ošetření opakovat. V průběhu sklizně je vhodnější používat přípravky s kratší ochrannou lhůtou. Většina přípravků omezuje výskyt i dalších chorob rajčat. Pro ošetření je možné použít fungicidy Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Champion 50 WP, Kuprikol 50 a Plíseň STOP.
Moniliová hniloba peckovin TOP TEN
 • Popis: K napadení plodů dochází především v období dozrávání a zralosti. Slupka i dužnina plodů všech druhů peckovin (meruňky, broskve, slívy, třešně, višně) měkne a hnědne. Na hnědých pletivech se vytvářejí okrouhlé, hnědé zbarvené skvrny, se špinavě bílými polštářky, které jsou tvořeny fruktifikačními orgány houby. Napadené plody opadávají nebo mumifikují a zůstávají v korunách stromů. Tuto chorobu intenzivně roznáší hmyz, především vosy, sršni, kteří již sládnoucí ovoce napichují a vykusují. V případě pravidelné škodlivosti se doporučuje před časem dozrávání plodů, alespoň 3 týdny, rozvěsit na jiných místech než jsou ohrožené stromy, lapače hmyzu (průhledné láhve od minerálních vod naplněné asi 2-3 cm u dna sladkou tekutinou - sirup, nebo sladká směs i s troškou piva). Vychytáním hmyzu snížíme již dopředu intenzitu šíření této nebezpečné choroby.
 • Ochrana: Proti moniliové hnilobě plodů se ošetřuje dva až čtyři týdny před předpokládanou sklizní, zpravidla při počátečním zabarvování plodů. Ošetření se doporučuje především v lokalitách s pravidelným výskytem u náchylných odrůd nebo po větším poškození plodů, např. kroupami. Velmi vhodný je fungicid Horizon 250 EW (má krátkou ochrannou lhůtu), dále pak Teldor 500 SC, Talent, Rovral Aquaflo.
 cerven-srpen-012
 cerven-srpen-013 Obaleč jablečný
 • Popis: Housenky tohoto motýla jsou nejčastějším původcem "červivosti" jablek, ale poškozují i hrušky, meruňky a vlašské ořechy. Housenky nejprve krátkodobé a prakticky neznatelně okusují listy. U jádrovin se pak prokusují dovnitř plodu směrem k jádřincům, v nichž někdy poškozují i semena. Vstupní otvory do plodů jsou vyplněny trusem, kterým jsou někdy přilepeny k plodům i nejbližší listy. Dochází k předčasnému opadu napadených plodů, které bývají výrazně zbarveny. Plody poškozené obalečem bývají druhotně napadány moniliovou hnilobou. Housenky během života poškodí 2-3 plody. Hromad. kladení vajíček 17 °C v 21 hod SEČ.
 • Ochrana: Termíny ošetření je nejvhodnější volit na základě signalizace (feromonové lapáky, počty nakladených vajíček). Bez možnosti signalizace se první ošetření jabloní proti první generaci obaleče jablečného doporučuje provést od začátku června a druhé za 10 až 14 dnů. Proti druhé generaci tohoto škůdce se pak ošetřuje na začátku srpna. K ošetření je možné použít přípravky Calypso 480 SC, Decis Mega, Červivost STOP (Integro), Mospilan 20 SP, SpinTor, Reldan 22.
Puchrovitost švestek
 • Popis: Po odkvětu dochází k nápadnému zvětšování a prodlužování napadených plodů. Tyto plody rostou rychleji než normální, jsou často zakřivené a nevytváří se u nich pecka. Později se povrch plodů pokrývá bílým až šedobílým povlakem.
 • Ochrana: Likvidace napadených plodů. Ošetřuje se při rašení Kuprikolem 50 nebo Championem 50 WP. Při deštivém a chladném počasí opakujeme ošetření ještě těsně před květem.
 cerven-srpen-014
 cerven-srpen-015 Svilušky na zelenině
 • Popis: Na zelenině škodí sviluška chmelová. Značným problémem mohou být svilušky ve sklenících nebo fóliovnících, a to především na paprice, okurkách, rajčatech a na fazolu. Lícové strany listu napadených rostlin postupně získávají světlejší až žluté zbarvení (u fazolu pak někdy i bělavé až stříbřité), přičemž žilnatina (nervatura) zůstává zelená. Spodní strany listů jsou pokryty jemnou pavučinkou, ve které se pohybují velmi drobní (0,5 mm) nazelenalí nebo žlutí pavoučci s červenýma očima, kteří zde sají. Tím dochází ke zvýšenému odpařování a k poruchám růstu rostlin v důsledku vylučování toxických slin. Silněji napadené listy hnědnou a předčasně zasychají. Napadené rostliny mají oslabený růst, zpomalenou tvorbu plodů a často i předčasně hynou.
 • Ochrana: S ochranou je třeba začít při prvních zjištěných výskytech svilušky. Vertimec 1,8 EC a RockEffect.
Plíseň révová
 • Popis: Je mimořádně škodlivé onemocnění révy, u nějž dochází za příznivých podmínek k epidemickému šíření. Na listech vznikají žlutozelené olejové skvrny nebo drobné ohraničené skvrnky v okolí nervatury. Na spodní straně jsou tyto skvrny pokryty bělavým povlakem houby. Skvrny postupně nekrotizují a silně napadené listy opadávají. Napadené květy nebo mladé hrozny zasychají. Bobule jsou přímo napadány jen do velikosti hrášku. Později mohou být napadány jen přes stopky nebo poranění. Poškozené bobule se deformují a zbarvuji do šedozelena.
 • Ochrana: V období před květem případně v době kvetení se ošetřuje, jen pokud jsou vhodné podmínky (deštivé počasí, vyšší teploty) pro šíření choroby. Základem ošetření jsou dva postřiky po odkvetu (od konce června). Dále se ošetřuje podle potřeby až do fáze zaměkání bobulí. Interval mezi postřiky 5 až 14 dní (dle počasí, infekčního tlaku a typu přípravku). V období delšího suchého počasí neošetřujeme. Pro prvá ošetření jsou vhodné kontaktní preventivně působící fungicid Dithane DG Neotec, Plíseň preventivní STOP, při podmínkách vhodných pro šíření upřednostníme kombinované fungicidy Acrobat MZ WG, Quadris Max, Ridomil Gold MZ Pepite, Ridomil Gold Combi Pepite, Profiler, Melody Combi 65,3 WG a pro poslední ošetření Champion 50 WP, Kuprikol 50, Cuproxat SC nebo Plíseň akutní STOP.
 cerven-srpen-016
 cerven-srpen-017 Šedá hniloba
 • Popis: Šedá hniloba (také plíseň šedá) je velmi škodlivé a rozšířené onemocnění révy. Napadá hrozny od doby po odkvětu až do úplné zralosti. Napadené mladé hrozny zasychají, u starších pak jsou napadány i stopky a třapiny (nekrotické skvrny a zasychání). Bobule za sucha zasychají a za vlhka hnijí a pokrývají se šedavým povlakem houby. Za příznivých podmínek dochází i k napadení listů (skvrny s koncentrickými kruhy), letorostů (bělavé zabarvení, popř. drobná černá těliska), oček a štěpů.
 • Ochrana: Ošetření se doporučuje především u náchylných odrůd, za podmínek příznivých pro rozvoj choroby a po poškozeni bobulí. K ochraně je možné použít přípravky Thiram Granuflo, Rovral Aquaflo, Mythos 30 SC, Teldor 500 SC, Metody Combi 65,3 WC. Základní ošetření se provedí v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů. Postřik by měl směřovat především na hrozny.
Alternáriová skvrnitost brukvovitých
 • Popis: Na listech se vytváří okrouhlé šedohnědé koncentrické skvrny (tzn. střídají se světlejší a tmavší oblasti v podobě letokruhů) často se žlutým okrajem. Pletivo uvnitř skvrn zasychá a praská. Velikost skvrn je různorodá od drobných až po 1 cm velké. Nejčastěji se vyskytuje u pekingského zelí.
 • Ochrana: Ošetřuje se preventivně nebo při prvním objevení příznaků fungicidy Ortiva, u semenných porostů lze i Dithanem DG Neotec.
 cerven-srpen-018
 cerven-srpen-019 Sazovitost jablek, hrušek
 • Popis: Na plně vyvinutých, zrajících a již sklizených plodech se objevují okrouhlé šedočerné sazovité skvrny. Skvrny jdou z plodů setřít, ale plody jsou špatně skladovatelné a nevzhledné.
 • Ochrana: Pozdní ošetření proti strupovitosti (konec července, srpen) přípravky Zato 50 WG (14) a Flint Plus (14) výrazně omezí tuto chorobu. Pozor na OL.

Jsme na Facebooku

Hledat

Náhodný obrázek

Předpověd počasí

Platební karty

Platební karty, které přijímáme
logo-platebni-karty-01
logo-platebni-karty-02
logo-platebni-karty-03